Contact Center

Average rating : (0 reviews)
Item Code: OP_67C67C
đ 1
Qty:
Company:ONEPHONE.INC
Store phone:+84913654857
Store name:SHOPMALL
Store rate:


Store address:No 16, TK7 Street, Tien Lan, Ba Diem, Hoc Mon, Ho Chi Minh City, Vietnam
Store background:ONEPHONE TECHNOLOGY DEVELOPMENT & INVESTMENT

weight0.50 g
volume weight0.00 g
cpuEmbbed

TVCTI là hệ thống quản lý tương tác đa kênh (Phone, Fax, SMS, Email, VoiP, Chat, Website…) trong nội bộ doanh nghiệp (hay thuê ngoài) cho phép thực hiện những dịch vụ quản lý yêu cầu với lưu lượng lớn như trả lời yêu cầu từ bên ngoài và yêu cầu từ bên trong (ví dụ telemarketing). Contact Center hiện đại sử dụng công nghệ Computer Telephony Integration (CTI) và Automatic Call Distribution (ACD).

Hệ thống TVCTI là một loại ứng dụng Call/Contact Center cho phép doanh nghiệp triển khai dịch vụ chăm sóc khách hàng, toll free, hotline, 1080, cung cấp thông tin kinh tế, kỹ thuật, bán hàng cho khách hàng thông qua hộp thư thoại & giao dịch viên, tư vấn trực tuyến, nghiên cứu thị trường, dịch vụ thư ký, tra cứu cước, dịch vụ trò chơi giải trí qua điện thoại …

Nhóm khách hàng chính bao gồm các tổ chức cung cấp dịch vụ công cộng (điện, nước, bưu điện, ngân hàng, bảo hiểm…), tiếp thị trực tiếp, các bộ phận dịch vụ khách hàng (customer service) của nhiều loại hình tổ chức, hỗ trợ kỹ thuật (helpdesk) & telemarketing…

 

 

Mô hình hệ thống tổng quan

 

Mô hình xử lý dữ liệu

NHỮNG KÊNH ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LOTUS CONTACT CENTER

 

Ứng dụng thọai

 • Lotus Call Center
 • Telemarketing
 • Technical Help Desk
 • ACD
 • IVR
 • ...

Ứng dụng Skype

 • Skype Gateway
 • Skype Chat Module
 •  

Ứng dụng chat

 • MSN Chat Module
 • Yahoo Chat Module

Ứng dụng mail

 • POP3 Mail Module
 • Web Mail Module
 • GMail Mail Domain
 • Direct Mail
 • Mailer pre process

Ứng dụng Web

 • Webservice universal gateway
 • Mô trường web cộng tác
 • Web Office

Ứng dụng SMS

 • Nhắn tin thương hiệu
 • Tích hợp GSM Modem
 • Tích hợp 1900 XXXX
 • Tích hợp 8XXXX, 4XXXX SMS webservice gateway

Ứng dụng CRM, ERP

 • Tích hợp với Sugar CRM
 • Tích hợp với Microsoft Dynamic CRM

Ứng dụng Tổng hợp tiếng việt

 • Tổng hợp theo từ, ví dụ 30/4 có nhiều cách đọc như sau: 30 tháng 4, 30 xuyệt 4, 30 trên 4.
 • Tổng hợp theo âm tiết, dựa trên kỹ thuật SAPI của Microsoft

Module phân tích thông minh (data mining)

 • Dựa trên phân lọai nguồn thông tin tương tác
 • Cài đặt các luật phân tích mềm dẻo dựa trên: nguồn, ngày, khách hàng...
 • Định tuyến dựa trên kỹ năng, sở thích khách hàng

Quản trị hệ thống

 • Giao diện WEB cho quản trị hệ thống
 • Giao diện Windows Application cho các điện thọai viên

 

Bạn chỉ mất 2 giờ cho việc thiết lập hệ thống contact center của chúng tôi. bạn làm theo các bước sau:

 

Average Rating: 0 based on 0 Customer Reviews
 • 5 stars
  0%
 • 4 stars
  0%
 • 3 stars
  0%
 • 2 stars
  0%
 • 1 stars
  0%

baseservices.vn accepts PayPal, Credit Card, Western Union and Wire Transfer as secure payment methods:

Global:

1. PayPal

1) Login To Your Account or use Credit Card Express.
2) Enter your Card Details, the order will be shipped to your PayPal address. And click "Submit".
3) Your Payment will be processed and a receipt will be sent to your email inbox.

2. Credit Card

1) Choose your shipping address OR create a new one.
2) Enter your Card Details and click "Submit".
3) Your Payment will be processed and a receipt will be sent to your email inbox.

Customer Order

Order # First Name Date Order Total City Ship To